Meizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechO

浏览量:314 发布于:2020-05-21

Meizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechO

如果说上图是排队购买 iPhone 4 的人龙,相信大家不会感到奇怪。不过,如果是说国货 (有说法指山寨机) Meizu M9 的抢购人龙,大家会否不相信呢?国内大厂 Meizu 在元旦日正式开售它们自家的首部 Android 2.2 智能手机 – Meizu M9,成功吸引大量人士排队抢购。

赞助商连结 根据官方公布,首批的产量不足,在未来将会提高产量,这大概是引起大量人士抢购的原因,但该不会引起 iPhone 4 般的高价炒风吧!以下是 Meizu M9 的售价,至于是否超值则见仁见智了!

Meizu M9 官方建议售价:

8GB:RMB¥2499 (折合 HKD$2,936)
16GB: RMB¥2699 (折合 HKD$3,171)

更多国民抢购 Meizu M9 的实况照:

Meizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechOMeizu M9 元旦日开售!大量人排队抢购! TechO[资料来源:cnbeta、meizu]